Študijski obiski v tujini, strokovne ekskurzije

 • TCA, Škotska, 2. 4. – 7. 4. 2017
 • Evropska komisija, Strokovna ekskurzija, Bruselj, 4. 3. – 6. 3. 2018
 • TCA, Islandija, 17.6. – 21.6.2018
 • Erasmus+ KA1, Mobilnost ravnateljev I, Irska, 21. 10. – 27. 10. 2018
 • Erasmus+ KA1, Mobilnost ravnateljev I, Švedska, marec 2019
 • Študijska strokovna ekskurzija ravnateljev, Strasbourg-Frankfurt-Innsbruck, 25. 3. – 28. 3. 2019
 • Študijski obisk ravnateljev v Trstu, Italija, 28.1.-29.1.2020

 Mednarodne konference in dogodki:

Mednarodne konference v organizaciji Šole za ravnatelje:

 • LEADCAREER 2017 – Multiplier event, zaključna konferenca projekta Leadcareer E+
 • ENIRDELM 2013 – Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice
 • ATEE 2011 Winter Conference
 • ICSEI 2007 – Professional Challenges for School Effectivenes and Improvement in the Era of Accountability
 • ATEE 2006 – Co-operative partnerships in teacher education
 • ENIRDEM 2001- Leading Schools for Learning
 • Ways towards quality in Education 2000

Nacionalne konference in dogodki v organizaciji Šole za ravnatelje:

Obiski tujih delegacij v Šoli za ravnatelje

 • Srbska delegacija, ga. Gorica Stanojevič s predstavniki Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih v obrazovanju Čačak, 13. 3. 2017
 • Avstrijska delegacija, g. mag. Harald Kuchler z ravnatelji solnograškega, 10. 7. 2017
 • Hrvaška delegacija, ga. Jadranka Žarkovič Pečenkovič s predstavnimi Agencije za odgoj i obrazovanje, 13. 9. 2017

Članstvo ŠR v mednarodnih združenjih in odborih

Članki in prispevki

Študija Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v VIZ (2019).

Dokument POLICY RECOMMENDATIONS to support teachers’ and school leaders’ careers and professional development (2019).