Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

MEDNARODNE AKTIVNOSTI

Spletni seminarji – webinarji

 • 20. maj 2021: webinar Coaching orodja in veščine za karierni razvoj ravnatelja, od 14.00 – 16.00, ki ga organiziramo v okviru mednarodnega tedna coachinga.  Izvajalki: dr. Tatjana Ažman in dr. Mihaela Zavašnik, obe licencirani coachinji, karierni svetovalki in predavateljici.

Ekonomske in tehnološke spremembe v Evropi in v svetu so povzročile korenite spremembe in premike na področju zaposlovanja, tako na trgu dela kot v delovnih procesih v organizacijah, tudi na področju vzgoje in izobraževanja. Spremembe nakazujejo vse večjo potrebo po načrtnem usposabljanju in/ali svetovanju posameznikom za načrtovanje in vodenje kariere v vseh življenjskih obdobjih. Ravnatelji se na svoji karierni poti soočajo z različnimi izzivi in doživljajo različna obdobja kariernega razvoja. V Sloveniji ima ravnatelj reelekcijo vsakih pet let, zato je njegova zaposlitev dolgoročno negotova, hkrati pa se lahko ravnatelj v sistemu odlikuje in karierno razvija tudi v drugih vlogah in/ali na drugih delovnih mestih, npr. v vlogi ravnatelje mentorja, ravnatelja svetovalca, zunanjega evalvatorja, na delovnih mestih v drugih javnih zavodih, na občinski ravni. Eden izmed možnih odzivov na krepitev kariere je lahko tudi karierni coaching, ki je primeren za reševanje izzivov kot so npr. začetek ravnateljevanja, karierni prehodi (reelekcija, upokojitev, odhod na drugo delovno mesto), ob večjih spremembah nalog, v primeru nezadovoljstva z delom ali izgorevanja. Končni cilj je opolnomočenje ravnatelja za vodenje lastne kariere, za vodenje profesionalnega in kariernega razvoja sodelavcev in reševanje vsakdanjih vodstvenih izzivov. Na srečanju bomo povezali ravnateljevanje, kariero in coaching. Predstavili bomo, kaj vodenje kariere je in kaj karierna kompetenca vključuje ter kako ju je mogoče razvijati s pomočjo coachinga. Praktično bomo preizkusili nekatera coaching orodja in veščine za vodenje kariere ravnatelja in strokovnih delavcev.  Prijavnica na dogodek.

 • 14. april 2021: webinar Priložnosti in možnosti novega programa Erasmus+ 2021-2027, ob 14.oo uri. Webinar je informativne narave, saj so sedaj že znane novosti nove perspektive Erasmus+ in bi jih želeli deliti z ravnatelji, 1. rok za prijave projektov je namreč že 11. maja. Webinar vodita Urška Šraj (Cmepius) in Mihaela Zavašnik (ŠR).  Potrebna je predhodna prijava na dogodek.

Spletni intervjuji z ravnatelji iz tujine

Covid-19 je zaznamoval vse države tega sveta. Gre za zunanji dejavnik, ki je močno posegel v uresničevanje vzgoje in izobraževanja ter različne deležnike v vzgoji in izobraževanju postavil pred številne izzive, ki hkrati zahtevajo nove, hitre in prilagojene rešitve ter odzive. Kako se s covid-19 soočajo v drugih državah? Katere rešitve ponujajo? Kako poteka pouk drugod po svetu?

V Šoli za ravnatelje smo se v okviru izvajanja mednarodnih aktivnosti odločili, da vzpostavimo možnosti vpogleda v delovanje šol in vrtcev v tujini v času covid-19.

Dogodki v okviru mednarodnega sodelovanja:

 • 26. januar 2021: virtualna kava s slovenskimi šolniki po Evropi, ob 13.30 – 15.00. Gostje bodo:  mag. Anastazija Avsec (namestnica direktorja evropske šole v nemškem Frankfurtu; Aleš Črnko (učitelj športne vzgoje na srednji šoli na Norveškem); dr. Nives Kreuh (predavateljica na Univerzi v Utrechtu na Nizozemskem); Lea Colner (ravnateljica osnovne šole z vrtcem na Švedskem)mag. Simona Cajhen (namestnica direktorice evropske šole v belgijskem Bruslju).    Potrebna je predhodna prijava na dogodek. Srečanje bo mogoče spremljati tudi preko Facebook profila CMEPIUS, ki je soorganizator dogodka.
 • 1. december 2020: spletni intervju z mag. Anastazijo Avsec, Slovenko, namestnico direktorja Evropske šole v Frankfurtu, ob 13.30 – 15.00 v spletnem okolju Zoom. Prijavnica na dogodek.
 • 17. november 2020: spletni intervju z ga. Leo Colner, slovensko ravnateljico osnovne šole z vrtcem na Švedskem – Vittra Rösjötorp International School and Preschool (Sollentuna); v spletnem okolju Zoom.

Z gosti se pogovarjamo o tem, kako poteka pouk v šolah in vrtcih v danem trenutku oz. okoliščinah ter kakšni ukrepi veljajo za otroke, učence in strokovne delavce. Vprašamo jih, kakšne so naloge ravnatelja v času covid-19, kdo ravnatelju v tem času nudi podporo ipd. Hkrati odstiramo še druge značilnosti sistemov vzgoje in izobraževanja v tujih državah. Nekaj časa bomo namenili tudi vašim vprašanjem. Z gosti boste lahko navezali stike za morebitna sodelovanja.

Dogodki so brezplačni. Prosimo vas, da se na posamezne dogodke prijavite preko e-prijavnice. Po izpolnjeni in oddani prijavi vam bomo poslali Zoom povezavo do srečanj.

Študijski obiski v tujini, strokovne ekskurzije

 • TCA, Škotska, 2. 4. – 7. 4. 2017
 • Evropska komisija, Strokovna ekskurzija, Bruselj, 4. 3. – 6. 3. 2018
 • TCA, Islandija, 17.6. – 21.6.2018
 • Erasmus+ KA1, Mobilnost ravnateljev I, Irska, 21. 10. – 27. 10. 2018
 • Erasmus+ KA1, Mobilnost ravnateljev I, Švedska, marec 2019
 • Študijska strokovna ekskurzija ravnateljev, Strasbourg-Frankfurt-Innsbruck, 25. 3. – 28. 3. 2019
 • Študijski obisk ravnateljev v Trstu, Italija, 28.1.-29.1.2020

 Mednarodne konference in dogodki:

Mednarodne konference v organizaciji Šole za ravnatelje:

 • LEADCAREER 2017 – Multiplier event, zaključna konferenca projekta Leadcareer E+
 • ENIRDELM 2013 – Educational leadership: bridging the gap(s) between theory and practice
 • ATEE 2011 Winter Conference
 • ICSEI 2007 – Professional Challenges for School Effectivenes and Improvement in the Era of Accountability
 • ATEE 2006 – Co-operative partnerships in teacher education
 • ENIRDEM 2001- Leading Schools for Learning
 • Ways towards quality in Education 2000

Nacionalne konference in dogodki v organizaciji Šole za ravnatelje:

Obiski tujih delegacij v Šoli za ravnatelje

 • Srbska delegacija, ga. Gorica Stanojevič s predstavniki Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih v obrazovanju Čačak, 13. 3. 2017
 • Avstrijska delegacija, g. mag. Harald Kuchler z ravnatelji solnograškega, 10. 7. 2017
 • Hrvaška delegacija, ga. Jadranka Žarkovič Pečenkovič s predstavnimi Agencije za odgoj i obrazovanje, 13. 9. 2017

Članstvo ŠR v mednarodnih združenjih in odborih

Članki in prispevki

Študija Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v VIZ (2019).

Dokument POLICY RECOMMENDATIONS to support teachers’ and school leaders’ careers and professional development (2019).