JAVNI RAZPIS ZA IZBOR SODELUJOČIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV V PROGRAMU »VODENJE IN UPRAVLJANJE INOVATIVNIH UČNIH OKOLIJ«

Informacije:

Vprašanja glede prijave na javni razpis lahko pošljite na: anja.sagadin@solazaravnatelje.si