Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Razpisujemo program

DO KAKOVOSTI S SAMOEVALVACIJO

Program je namenjen vrtcem in šolam, ki želijo okrepiti (razvojno) načrtovanje, spremljanje in vrednotenje ter izboljševanje kakovosti. V usposabljanje bodo aktivno vključeni timi za kakovost (ravnatelj in 3-5 strokovnih delavcev), ki bodo obravnavane vsebine prenašali v prakso in tako skupaj z učiteljskim oz. vzgojiteljskim zborom izvajali proces ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo.

V 2020 in 2021 bodo izvedene po 3 delavnice, pričnemo konec marca 2020. Na delavnicah bomo skozi teorijo, nacionalne usmeritve in prakso obravnavali naslednje vsebine: razvojno načrtovanje za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja ter vodenja vrtcev in šol, spremljanje in vrednotenje doseganja zastavljenih ciljev, vloge in odgovornosti za razvoj kakovosti, profesionalno učenje, uporaba podatkov idr. Vsebine so neposredno povezane z zbirko KAKOVOST V VRTCIH IN ŠOLAH. Z delavnicami pa bomo okvirno sledili tudi usmeritvam PROTOKOLA ZA UVAJANJE IZBOLJŠAV IN SAMOEVALVACIJO, ki jih bomo s skupno pripravo delavnic uvajali na ravni vrtcev in šol. Nadgradili jih bomo z medsebojnim sodelovanjem, izmenjavo primerov dobrih praks, kritičnim prijateljevanjem, strokovnimi razpravami idr.

Razpisujemo do 2 skupini, prijava bo odprta do zapolnitve mest. Prednost imajo vrtci in šole, ki v usposabljanjih za samoevalvacijo še niso sodelovali.

Prijava je zaključena.

Kotizacija za udeležbo zavoda v programu je 635 € + DDV. V kolikor bomo pred pričetkom programa pridobili dodatna sredstva, bo usposabljanje brezplačno.

Dodatna pojasnila dobite po telefonu 031 837 873 ali e-pošti eva.valant@solazaravnatelje.si.

Vodja programa usposabljanja je dr. Mateja Brejc.