Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Mreženje šol za kakovost in sodelovanje z analitičnim središčem na MVI

Namen posebne naloge je mreženje vrtcev in šol na področju ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti s samoevalvacijo. Vzgojno-izobraževalni zavodi ob izhodiščih zbirke Kakovost v vrtcih in šolah krepijo proces samoevalvacije s poudarkom na načrtovanju, spremljanju in vrednotenju posameznih področij, standardov in kazalnikov kakovosti v vrtcih in šolah, na uporabi podatkov ter na iskanju dokazov za doseganje izbranih ciljev. V okviru naloge se izvajajo tudi regijska mreženja v manjših skupinah, šolam in vrtcem pa je zagotovljena individualna podpora pri uresničevanju procesa samoevalvacije. Šole in vrtci, ki so že vključeni v program, bodo z delom nadaljevali. Za vključitev novih šol in vrtcev bo razpis objavljen v prvi polovici junija 2023.

Naloga se bo izvajala od januarja 2024 do avgusta 2025. Kotizacije ni.

Razpis

Prijavnica

Prijavnico izpolni ravnatelj s svojimi podatki in podatki zavoda, ki ga prijavlja. Vaše uporabniško ime je vaš e-naslov, v kolikor ste pozabili geslo, si ga lahko ponovno nastavite TUKAJ.