Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovni posvet Večjezičnost za danes in jutri: novosti in razvojne zamisli

četrtek, 18. oktober 2012
Kongresni center Brdo, Kranj

Strokovnega posveta se je udeležilo 190 učiteljev, ravnateljev in drugih strokovnih delavcev s področja izobraževanja.

Program (in English)

Gradivo za udeležence

Informacije
Za dodatne informacije pišite na petra.weissbacher@solazaravnatelje.si.

Posvet je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II.