Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Podpora ravnateljem

Namen programa Podpora ravnateljem je nudenje strokovne pomoči na področju pravnega in finančnega poslovanja. Namenjen je ravnateljem ter direktorjem centrov vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Dejavnosti programa:

Do podpore ravnateljem lahko dostopajo ravnatelji z osebnim dostopom preko informacijskega sistema ŠRIS. Za pridobitev osebnega dostopa morajo ravnatelji oddati prijavnico.
Sporočilo z uporabniškim imenom in geslom boste prejeli na svoj e-poštni naslov.

Poročilo o izvedbi programa Podpora ravnateljem (2012/2013)


Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 203.176,00 €
Trajanje operacije: 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015