Podpora ravnateljem

Namen programa Podpora ravnateljem je nudenje strokovne pomoči na področju pravnega in finančnega poslovanja. Namenjen je ravnateljem ter direktorjem centrov vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Dejavnosti programa:

Do podpore ravnateljem lahko dostopajo ravnatelji z osebnim dostopom preko informacijskega sistema ŠRIS. Za pridobitev osebnega dostopa morajo ravnatelji oddati prijavnico.
Sporočilo z uporabniškim imenom in geslom boste prejeli na svoj e-poštni naslov.

Poročilo o izvedbi programa Podpora ravnateljem (2012/2013)


Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja: 203.176,00 €
Trajanje operacije: 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015