Urnik za šolsko leto 2018/19

Izpitni roki za šolsko leto 2018/19

  • sreda, 12. september 2018
  • ponedeljek, 12. november 2018
  • ponedeljek, 21. januar 2019
  • petek, 12. april 2019
  • ponedeljek, 26. avgust 2019

Izvedba programa za kandidate s Sklepom strokovnega sveta za splošno izobraževanje

  • od petka, 18. do nedelje, 20. januarja 2019 – predmet Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju
  • od petka, 15. do nedelje, 17. marca 2019 – predmet Ravnatelj kot pedagoški vodja