Urnik za šolsko leto 2019/20

Izpitni roki za šolsko leto 2019/20

  • ponedeljek, 26. avgust 2019,
  • torek, 26. november 2019,
  • torek, 28. januar 2020,
  • torek, 14. april 2020,
  • torek, 2. junij 2020,
  • ponedeljek, 24. avgust 2020

Izpiti so ob 16. uri v predavalnicah Šole za ravnatelje.

Izvedba programa za kandidate s Sklepom strokovnega sveta za splošno izobraževanje

  • od petka, 24. do nedelje, 26. januarja 2020 – predmet Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju
  • od petka, 17. do nedelje, 19. aprila 2020 – predmet Ravnatelj kot pedagoški vodja