Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Urnik za šolsko leto 2021/22

Izpitni roki za šolsko leto 2021/22

  • torek, 24. avgust 2021
  • torek, 19. oktober 2021
  • torek, 7. december 2021
  • torek, 1. februar 2022
  • torek, 12. april 2022
  • torek, 7. junij 2022

Izpiti so ob 16. uri v predavalnicah Šole za ravnatelje ali na daljavo z uporabo aplikacije Zoom.

Izvedba programa za kandidate s Sklepom strokovnega sveta za splošno izobraževanje

  • od petka, 19. do nedelje, 21. novembra 2021 predmet Zakonodaja v vzgoji in izobraževanju
  • v petek, 4. in soboto, 5. marca 2022 ter v petek, 25. marca 2022 predmet Ravnatelj kot pedagoški vodja