Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Sklep Strokovnega sveta o priznavanju vsebin podiplomskega študija

Po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (106. člen) se za ravnateljski izpit lahko prizna tudi opravljen podiplomski študijski program, za katerega Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ugotovi, da zagotavlja znanja, določena za ravnateljski izpit.

Tako lahko pošljete na Strokovni svet RS za splošno izobraževanje, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, vlogo za priznavanje vsebin ravnateljskega izpita na podlagi podiplomskega študija, ki ste ga opravili (vlogo s kratkim življenjepisom, referencami, overjeno kopijo podiplomske diplome, fotokopijo indeksa in predmetnik programa).

Strokovni svet bo na podlagi zbrane dokumentacije določil, katere vsebine vam lahko prizna, kaj pa morate še opraviti na Šoli za ravnatelje. Ko boste prejeli sklep, vam bomo sporočili, kdaj se boste lahko vključili v pripravo na izpite.

Vloga za priznavanje vsebin ravnateljskega izpita časovno ni vezana na razpis in jo lahko podate kadar koli v letu.

Vse informacije, ki se nanašajo na delo Strokovnega sveta in vlogo za priznavanje vsebin ravnateljskega izpita, so vam na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport oziroma na naslovu glavne pisarne ministrstva (gp.mizs@gov.si).