Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Veščine komuniciranja v angleškem jeziku pri vodenju v izobraževanju in mobilnosti ravnateljev – nadaljevalna raven

Program je bil prvotno razvit kot odziv na potrebe ravnateljev po usposabljanju za krepitev znanja in spretnosti na področju tujega jezika. Skladno s potrebami ravnateljev je tako prišlo do želje pod nadgradnji pilotnega programa zadnjih dveh let, ki bi ravnatelje opolnomočil tudi za bolj kompleksno komuniciranje v angleškem jeziku v smislu projektnega delovanja v mednarodnih timih, vodenja in sodelovanja v strokovnih razpravah ter uspešnega delovanja v mednarodnem okolju.

Namen programa je nadgraditi komunikacijske in jezikovne spretnosti ravnateljev v angleškem jeziku v okviru mobilnosti in sodelovanja mednarodnem okolju.

Ravnatelji se bodo usposabljali za čim bolj tekoče komuniciranje v angleškem jeziku v različnih situacijah, formalnih in neformalnih, spoznavali in utrjevali bodo besedišče s področja vodenja v izobraževanju, sodobnih trendov v edukaciji, šolskih sistemov in politik, kakovosti šole, metod učenja in poučevanja, jezik predstavitev in strokovnih razprav. Udeleženci so v programu postavljeni v središče učenja in imajo aktivno vlogo, pri čemer program predvideva uporabo interaktivnih, inovativnih metod dela (skupinsko delo, delo v paru, uporaba vizualnih pripomočkov in IKT tehnologije, predstavitve, igre vlog, svetovna kavarna, ipd.).

Program usposabljanja obsega 40 ur in se izvede v 5 srečanjih po 8 ur.

Termin usposabljanja: oktober 2019 – marec 2020

Kraj izvajanja Ljubljana, sedež Šole za ravnatelje

Prijava in udeležba 

Na nadaljevalno raven se lahko vpišejo ravnatelji, ki so aktivno sodelovali v pilotnih izvedbah programa Angleščina kot tuji jezik za mobilnost ravnateljev.

Razpis programa najdete tukaj.

Prijava je možna preko KATIS-a (prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom, izberete šolsko leto 2019/20 in izvajalca Šola za ravnatelje) do 5. julija 2019 oziroma do zapolnitve mest. V program bomo sprejeli 25 udeležencev.

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom delavnice preko KATIS-a.

Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.