Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Ustvarjanje timov v učeči se organizaciji

 

Tematski dan je namenjen opredelitvi vzvodov za vzpostavitev podpornih okolij za delovanje različnih timov. Cilja sta krepiti zmožnosti ravnateljev in strokovnih delavcev za sodelovanje pri izboljševanju procesov učenja in poučevanja  ter za vodenje v podporo uresničevanja ciljev vzgojno-izobraževalnega zavoda. Program usposabljanja v obliki tematskega dneva predstavlja neposredno nadgradnjo predstavitev na posvetu Vodenje v vzgoji in izobraževanju, kjer je bil omogočen vpogled v koncept vzgojno-izobraževalnega zavoda kot skupnosti učenja ter značilnosti učeče se organizacije. Predstavljen bo tudi primer učeče organizacije podjetja iz storitvene dejavnosti. Tematski dan je zasnovan kot delo v debatnih skupinah, študij primerov oblikovanja in delovanja timov primerjalno v različnih podjetjih in vzgojno-izobraževalnih zavodih ter snovanje rešitev za oblikovanje in delovanje timov v svojem vzgojno-izobraževalnem zavodu. V okviru tematskega dne bodo udeleženci prepoznavali pomen formalnih in neformalnih socialnih omrežij znotraj organizacij in izmenjevali izkušnje z organizacijami iz gospodarstva in vzgoje in izobraževanja ter se usmerili v odkrivanje možnosti izboljšav v svoji organizaciji. V tematski dan bo vključena razprava o tem, kakšno okolje je potrebno ustvariti, da bo zaživelo timsko delo v vzgojno-izobraževalni organizaciji.

Program usposabljanja obsega 8 ur.

Termin usposabljanja: oktober 2019 – marec 2020

Kraj izvajanja: delavnice bodo organizirane regionalno, glede na prijave

Prijava in udeležba 

Program je namenjen ravnateljem in strokovnim delavcem.

Razpis programa najdete tukaj.

Prijava je možna preko KATIS-a (prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom, izberete šolsko leto 2019/20 in izvajalca Šola za ravnatelje) do 12. julija 2019 oziroma do zapolnitve mest. 

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom prve delavnice preko KATIS-a.

Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.