Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Poenoten pristop za etično ravnanje v šolah in vrtcih

Ciljna skupina ravnatelji ter učiteljski in vzgojiteljski zbori

Vsebina in cilji programa

Program Poenoten pristop za etično ravnanje v šolah in vrtcih je namenjen ravnateljem in strokovnim sodelavcem posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki bi želeli pridobiti dodatna znanja in izkušnje za poenotenje ravnanja na izbranem področju v kontekstu profesionalne etike. Zasnovan je  na naših  dolgoletnih izkušnjah s posredovanjem te teme v različnih programih. Teoretične osnove o etiki, morali in vrednotah bomo preskusili na primerih etičnih dilem, s katerimi se srečujemo pri svojem delu. Ob tem bomo razpravljali o svojih pogledih in ravnanjih in jih poskusili čim bolj usklajevati. Pogovarjali se  bomo o situacijah, ki zahtevajo poenoteno pristop v šoli in vrtcu in s tem oblikovali temelje naše profesionalne etike, ki določa naš odnos do dela, sodelavcev in vseh ostalih deležnikov, najbolj pa je pomembna v odnosih do otrok, učencev, dijakov. Njeno osnovno načelo je naše ravnanje v njihovo dobro. Ravnanja v različnih situacijah imamo zapisana v različnih dokumentih šole. V praksi pa se pogosto pokaže vsa pestrost njihovega razumevanja, saj strokovni delavci v podobnih situacijah reagiramo zelo različno. S tem dajemo zelo različen zgled in ustvarjamo pri otrocih zmedo, pri sodelavcih pa slabo voljo. Usmerili se bomo v prakso in doslednosti pri izvajanju dogovorjenih poenotenj ravnanja za večjo profesionalnost pri delu. Osnovni namen delavnic bo poenoteno ravnanje na področju, ki ga boste v vzgojno-izobraževalnem zavodu izbrali na prvi delavnici, ga nekaj časa preskušali v praksi in na drugi delavnici dorekli.

Oblike in metode dela

V delavnicah po kratkih teoretičnih uvodih obravnavamo povsem konkretne etične in moralne dileme, s katerimi se strokovni delavci soočajo pri svojem delu. V skupinah iščemo ideje za njihovo rešitev na osnovi etičnih in moralnih načel, ki jih spoznavamo v teoretičnih uvodih. Sodelujejo vsi prisotni. Potem skupaj izberejo področje vzgojnega dela, na katerem želijo poenotiti svoje ravnanje. Naredijo si načrt ukrepov, ki jih potem začno izvajati. Spremljajo jih do druge delavnice, v kateri pregledamo, kaj jim je uspelo in v katero smer si bodo prizadevali v bodoče. Svetujemo jim, da podobno analizo naredijo vsaj enkrat letno. Tako dosežemo trajnost prizadevanj. Celotno delo temelji na izkustvenih metodah s sodelovanjem večine zaposleni.

Število ur 8 (program se izvaja v dveh delih po 4 ure)

Čas izvedbe oktober 2019 – marec 2020

Razpis programa najdete tukaj.

Prijava in udeležba

Prijava na delavnico je možna preko KATIS-a (prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom, izberete šolsko leto 2019/20 in izvajalca Šola za ravnatelje) do 5. julija 2019 oziroma do zapolnitve mest. Ravnatelje prosimo, da prijavijo strokovne delavce, ki jih želijo vključiti v program, in sebe.

Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.