Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Angleščina za potrebe mednarodnega sodelovanja ravnateljev – osnovna raven

Program  je namenjen ravnateljem posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki bi želeli okrepiti znanje angleščine kot najbolj pogosto uporabljenega jezika v primerih mednarodnega sodelovanja. Program je zasnovan v skladu s potrebami ravnateljev, ki nam jih sporočajo pri sodelovanju v naših programih s področja vodenja in predstavlja nadgradnjo programa, ki se je izvajal v okviru projekta KK na osnovi usposabljanj v preteklih dveh letih za krepitev znanja in spretnosti na področju uporabe angleščine pri mednarodnem sodelovanju in mreženju ravnateljev.

Ravnatelji bodo v programu pridobili znanje in spretnosti za osnovno sporazumevanje  na področjih, ki se pojavljajo v vzgoji in izobraževanju ob mreženju s podobnimi institucijami drugih držav. Poudarek programa bo na strokovnem besedišču področja vzgoje in izobraževanja in uporabi le-tega  v situacijah, ki jih lahko predvidimo v primeru mednarodnega sodelovanja ravnateljev.

Vloga udeležencev bo aktivna, saj bodo postavljeni v različne vloge, ki jih je mogoče predvideti v primerih mednarodnega povezovanja z ravnatelji in institucijami po Evropi. Na ta način bodo usvajali besedišče in trenirali jezikovno fluentnost ter gramatično pravilnost pri uporabi tujega jezika.

Program usposabljanja obsega 40 ur in se izvede v 5 srečanjih po 8 ur.

Termin usposabljanja: oktober 2019 – marec 2020

Kraj izvajanja Ljubljana, sedež Šole za ravnatelje

Prijava in udeležba 

Program je namenjen ravnateljem vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Razpis programa najdete tukaj.

Prijava je možna preko KATIS-a (prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom, izberete šolsko leto 2019/20 in izvajalca Šola za ravnatelje) do 5. julija 2019 oziroma do zapolnitve mest. V program bomo sprejeli 25 udeležencev.

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom prve delavnice preko KATIS-a.

Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.