Projekti Evropskega socialnega sklada

Trenutno izvajamo naslednje projekte Evropskega socialnega sklada:

  • Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij – VIO (2016-2019)
  • Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja (2016-2018)

ESS_logo