Vzpostavitev institucije za usposabljanje ravnateljev v tuzlanskem kantonu (BiH)

Na podlagi že vzpostavljenega sodelovanja s Fondom Otvoreno društvi BIH smo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo tuzlanskega kantona Bosne-Hercegovine pripravili projekt vzpostavitve sistema usposabljanja ravnateljev in izobraževanja njihovih predavateljev.

Skupino 17 ravnateljev in vodilnih delavcev Ministrstva in Zavoda za šolstvo tuzlanskega kantona smo vključili v usposabljanje za pripravo programov izobraževanja ravnateljev v BIH. Študenti so se januarja 2003 vključili v podiplomski študijski program Management v izobraževanju, ki ga izvajamo v sodelovanju s Fakulteto za Management Koper, UP, v skladu s franšizo z Manchester Metropolitan University iz Velike Britanije.