DELECA – Developing leadership capacity for data-informed school improvement

Šola za ravnatelje je nosilec projekta Developing leadership capacity for data-informed school improvement (DELECA), ki poteka od 1. 10. 2012 da 30. 9. 2015. Projekt izvajamo kot večstranski projekt COMENIUS v okviru Programa vseživljenjskega učenja (LLP), ki ga razpisuje Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) pod okriljem Evropske komisije.

Temeljni cilj projekta je dvigniti raven odgovornosti šol za izboljšanje pedagoške prakse. To uresničujemo z razvojem kompetenc ravnateljev pri uporabi podatkov v vodenju šol. Razvoj kompetenc je mogoč z oblikovanjem učnega načrta za usposabljanja ravnateljev, ki se osredotoča na odločanju z uporabo dokazov. Usposabljanje bo prilagojeno nacionalnim posebnostim, izvedeno bo na ustreznem vzorcu ravnateljev. Na ta način bodo vsebine projekta splošno uporabne in bodo vplivale tako na ravnatelje, kot na izvajalce usposabljanj.

V projektu sodelujemo z:

  • Institute for Education, University of Antwerp, Belgija;
  • Department of Educational Science, Faculty of Arts, Masaryk University, Češka;
  • Education and Information Centre of Riga City, Latvija;
  • Faculty of Educational Science, Centre of Education Management, Uppsala University, Švedska;

Več na http://www.deleca.org/