Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: e-zbornica komunikacija strokovni delavci

Vsak dan v e-zbornici in e-vrtcu

S strokovnimi delavci OŠ Ivanjkovci imamo vzpostavljeno e-zbornico (arnesova spletna učilnica) od leta 2013. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. V Šolskem komunikacijskem protokolu (ŠKP) smo…