Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: IKT komunikacija sodelavci usposabljanje

Računalniško usposabljanje strokovnih delavcev

Med učitelji so velike razlike v rokovanju z elektronskimi gradivi. Sprotno učenje in   raziskovanje različnih aplikacij, možnosti snemanja, izdelave orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja ... vzame (pre)veliko časa, ki ga učiteljem pri delu na daljavo že tako zmanjkuje.