Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: komunikacija pravila šolanje na daljavo

Pravila šolanja na daljavo

Pravila šolskega reda opredeljujejo pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli. S šolanjem na daljavo se je učno okolje čez noč preselilo v domove učencev in tudi učiteljev. Učitelji, starši, učenci in nenazadnje tudi vodstvo s tovrstnim izobraževanjem nismo imeli…