Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: IKT komunikacija sodelavci usposabljanje

Računalniško usposabljanje strokovnih delavcev

Med učitelji so velike razlike v rokovanju z elektronskimi gradivi. Sprotno učenje in   raziskovanje različnih aplikacij, možnosti snemanja, izdelave orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja ... vzame (pre)veliko časa, ki ga učiteljem pri delu na daljavo že tako zmanjkuje.

  • Ključne besede: komunikacija osebni pogovor sodelavci strokovni delavci

Popoldanska kava

Z učitelji sem pogrešala osebni stik, ki smo ga imeli včasih v zbornici. Pogovor v zbornici je bil velikokrat v manjših skupinah ali v paru. Tematika je bila stroka, osebni pogovor ali prenos izkušenj in izmenjava mnenj.