Primeri dobrih praks


 • Ključne besede: kolegij Obrazložitev primera komunikacija povezanost timsko delo

Korona timbilding – Zoom kviz

Ob zavedanju, kako pomembno je skrbeti za povezanost kolektiva in najožjih zaposlenih, se je razvila ideja, da si organiziramo obliko timbildinga. Vsakdanji tempo življenja in dela od nas zahteva stalen fokus in obilo nalog, ki jih je potrebno opraviti.

 • Ključne besede: informiranje komunikacija psihosocialna podpora

Novičnik Vrtca Bled – Interni časopis v času epidemije

Ko veš, da bo čas obdobja epidemije koronavirusa, ki je bila marca 2020 razglašena v državi, trajal dlje kot teden ali dva, je prav, da s sodelavci, tudi tistimi, s katerimi nisi v stiku skoraj vsak dan, ohranjaš povezanost, pripadnost…

 • Ključne besede: komunikacija motivacija spletne aplikacije Učna pomoč

Dodatna strokovna pomoč na daljavo

V letošnjem šolskem letu sem v celoti zaposlena v podaljšanem bivanju (OPB). Ker se OPB ne more poučevati na daljavo, sem razmišljala, kaj zdaj. Poklicala in napisala sem mail sodelavkam in jih povprašala, če kdo od učencev potrebuje učno pomoč.…

 • Ključne besede: komunikacija pravila šolanje na daljavo

Pravila šolanja na daljavo

Pravila šolskega reda opredeljujejo pravice in dolžnosti učencev v osnovni šoli. S šolanjem na daljavo se je učno okolje čez noč preselilo v domove učencev in tudi učiteljev. Učitelji, starši, učenci in nenazadnje tudi vodstvo s tovrstnim izobraževanjem nismo imeli…

 • Ključne besede: komunikacija strokovni delavci ZOOM konference

Komunikacija z e-orodji

Menim, da je učiteljem in učencem v veliko pomoč izdelava drsnic z razlago. Poslužujejo se tudi videokonferenc v ZOOM in Jitsi. Na spletni strani in v spletnihučilnicah pripravljamo kvize za preverjanje in ocenjevanje znanja.

 • Ključne besede: izobraževanje komunikacija starši strokovni delavci

Organizacija dela v vrtcu

V Vrtcu Tržič v času izrednih razmer dela uprava delno od doma, delno v pisarni  in hišnika, ki skrbita za vzdrževanje objektov, belita, urejata okolico in skrbita za pretok vode zaradi legionele.

 • Ključne besede: IKT komunikacija sodelavci usposabljanje

Računalniško usposabljanje strokovnih delavcev

Med učitelji so velike razlike v rokovanju z elektronskimi gradivi. Sprotno učenje in   raziskovanje različnih aplikacij, možnosti snemanja, izdelave orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja ... vzame (pre)veliko časa, ki ga učiteljem pri delu na daljavo že tako zmanjkuje.

 • Ključne besede: komunikacija pravo sodelovanje starši

Soglasje staršev za izvajanje izobraževanja na daljavo

Ko smo pred tremi tedni začeli z izvajanjem videokonferenc na daljavo in o tem tudi obvestili starše, mi je ena mama po el. pošti poslala »protestno« pismo. V njem je zapisala, da ni dala soglasja za šolanje svojega otroka na…

 • Ključne besede: komunikacija osebni pogovor sodelavci strokovni delavci

Popoldanska kava

Z učitelji sem pogrešala osebni stik, ki smo ga imeli včasih v zbornici. Pogovor v zbornici je bil velikokrat v manjših skupinah ali v paru. Tematika je bila stroka, osebni pogovor ali prenos izkušenj in izmenjava mnenj.

 • Ključne besede: e-zbornica komunikacija strokovni delavci

Vsak dan v e-zbornici in e-vrtcu

S strokovnimi delavci OŠ Ivanjkovci imamo vzpostavljeno e-zbornico (arnesova spletna učilnica) od leta 2013. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. V Šolskem komunikacijskem protokolu (ŠKP) smo…

 • 1
 • 2