Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: komunikacija strokovni delavci ZOOM konference

Komunikacija z e-orodji

Menim, da je učiteljem in učencem v veliko pomoč izdelava drsnic z razlago. Poslužujejo se tudi videokonferenc v ZOOM in Jitsi. Na spletni strani in v spletnihučilnicah pripravljamo kvize za preverjanje in ocenjevanje znanja.

  • Ključne besede: izobraževanje komunikacija starši strokovni delavci

Organizacija dela v vrtcu

V Vrtcu Tržič v času izrednih razmer dela uprava delno od doma, delno v pisarni  in hišnika, ki skrbita za vzdrževanje objektov, belita, urejata okolico in skrbita za pretok vode zaradi legionele.

  • Ključne besede: delo na daljavo spremljava dela strokovni delavci učno šibkejši učenci

“Skrbništvo za posamezne učence”

Večina učencev solidno sledi pouku na daljavo. So pa posamezniki, ki so že prej imeli težave, in pouk na daljavo jih le še poglablja. Gre za učence z učnimi težavami, tiste, ki niso vešči uporabe IKT (ker je niti nimajo),…

  • Ključne besede: delo na daljavo spremljava dela strokovni delavci

Enakomerna delitev dela

Spremljava obsega dela učiteljev je zelo kmalu pokazala, da se – glede na specifike različnih predmetov poučevanja – slednji zelo razlikuje. Najbolj so obremenjeni jezikoslovci, sledijo matematiki, medtem ko učitelji podaljšanega bivanja v obdobju dela na daljavo nimajo posebnega dela.

  • Ključne besede: komunikacija osebni pogovor sodelavci strokovni delavci

Popoldanska kava

Z učitelji sem pogrešala osebni stik, ki smo ga imeli včasih v zbornici. Pogovor v zbornici je bil velikokrat v manjših skupinah ali v paru. Tematika je bila stroka, osebni pogovor ali prenos izkušenj in izmenjava mnenj.

  • Ključne besede: e-zbornica komunikacija strokovni delavci

Vsak dan v e-zbornici in e-vrtcu

S strokovnimi delavci OŠ Ivanjkovci imamo vzpostavljeno e-zbornico (arnesova spletna učilnica) od leta 2013. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. V Šolskem komunikacijskem protokolu (ŠKP) smo…

  • Ključne besede: komunikacija organizacija dela strokovni delavci videokonferenca

Ohranitev obstoječega urnika

V nasprotju s priporočili ZRSS in MIZŠ smo ohranili obstoječi urnik. Predvsem zato, ker veliko učiteljev dela na več šolah. Dalje zato, ker smo uspeli vsem učiteljem in dijakom, ki so to potrebovali, posoditi dovolj prenosnikov, da so lahko vsi…