Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: delo na daljavo spremljava dela strokovni delavci

Enakomerna delitev dela

Spremljava obsega dela učiteljev je zelo kmalu pokazala, da se – glede na specifike različnih predmetov poučevanja – slednji zelo razlikuje. Najbolj so obremenjeni jezikoslovci, sledijo matematiki, medtem ko učitelji podaljšanega bivanja v obdobju dela na daljavo nimajo posebnega dela.

  • Ključne besede: IKT komunikacija sodelavci usposabljanje

Računalniško usposabljanje strokovnih delavcev

Med učitelji so velike razlike v rokovanju z elektronskimi gradivi. Sprotno učenje in   raziskovanje različnih aplikacij, možnosti snemanja, izdelave orodij za preverjanje in ocenjevanje znanja ... vzame (pre)veliko časa, ki ga učiteljem pri delu na daljavo že tako zmanjkuje.

  • Ključne besede: komunikacija pravo sodelovanje starši

Soglasje staršev za izvajanje izobraževanja na daljavo

Ko smo pred tremi tedni začeli z izvajanjem videokonferenc na daljavo in o tem tudi obvestili starše, mi je ena mama po el. pošti poslala »protestno« pismo. V njem je zapisala, da ni dala soglasja za šolanje svojega otroka na…

  • Ključne besede: komunikacija osebni pogovor sodelavci strokovni delavci

Popoldanska kava

Z učitelji sem pogrešala osebni stik, ki smo ga imeli včasih v zbornici. Pogovor v zbornici je bil velikokrat v manjših skupinah ali v paru. Tematika je bila stroka, osebni pogovor ali prenos izkušenj in izmenjava mnenj.

  • Ključne besede: e-zbornica komunikacija strokovni delavci

Vsak dan v e-zbornici in e-vrtcu

S strokovnimi delavci OŠ Ivanjkovci imamo vzpostavljeno e-zbornico (arnesova spletna učilnica) od leta 2013. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. Itenziteta in koristnost tega orodja je v tem času neprecenljiva. V Šolskem komunikacijskem protokolu (ŠKP) smo…

  • Ključne besede: komunikacija organizacija dela strokovni delavci videokonferenca

Ohranitev obstoječega urnika

V nasprotju s priporočili ZRSS in MIZŠ smo ohranili obstoječi urnik. Predvsem zato, ker veliko učiteljev dela na več šolah. Dalje zato, ker smo uspeli vsem učiteljem in dijakom, ki so to potrebovali, posoditi dovolj prenosnikov, da so lahko vsi…

  • 1
  • 2