Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: delo na daljavo spremljava dela strokovni delavci učno šibkejši učenci

“Skrbništvo za posamezne učence”

Večina učencev solidno sledi pouku na daljavo. So pa posamezniki, ki so že prej imeli težave, in pouk na daljavo jih le še poglablja. Gre za učence z učnimi težavami, tiste, ki niso vešči uporabe IKT (ker je niti nimajo),…