Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: delo na daljavo spremljava dela strokovni delavci učno šibkejši učenci

“Skrbništvo za posamezne učence”

Večina učencev solidno sledi pouku na daljavo. So pa posamezniki, ki so že prej imeli težave, in pouk na daljavo jih le še poglablja. Gre za učence z učnimi težavami, tiste, ki niso vešči uporabe IKT (ker je niti nimajo),…

  • Ključne besede: delo na daljavo spremljava dela strokovni delavci

Enakomerna delitev dela

Spremljava obsega dela učiteljev je zelo kmalu pokazala, da se – glede na specifike različnih predmetov poučevanja – slednji zelo razlikuje. Najbolj so obremenjeni jezikoslovci, sledijo matematiki, medtem ko učitelji podaljšanega bivanja v obdobju dela na daljavo nimajo posebnega dela.