Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: komunikacija strokovni delavci ZOOM konference

Komunikacija z e-orodji

Menim, da je učiteljem in učencem v veliko pomoč izdelava drsnic z razlago. Poslužujejo se tudi videokonferenc v ZOOM in Jitsi. Na spletni strani in v spletnihučilnicah pripravljamo kvize za preverjanje in ocenjevanje znanja.