Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: kolegij Obrazložitev primera komunikacija povezanost timsko delo

Korona timbilding – Zoom kviz

Ob zavedanju, kako pomembno je skrbeti za povezanost kolektiva in najožjih zaposlenih, se je razvila ideja, da si organiziramo obliko timbildinga. Vsakdanji tempo življenja in dela od nas zahteva stalen fokus in obilo nalog, ki jih je potrebno opraviti.