Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: izobraževanje komunikacija starši strokovni delavci

Organizacija dela v vrtcu

V Vrtcu Tržič v času izrednih razmer dela uprava delno od doma, delno v pisarni  in hišnika, ki skrbita za vzdrževanje objektov, belita, urejata okolico in skrbita za pretok vode zaradi legionele.

  • Ključne besede: komunikacija pravo sodelovanje starši

Soglasje staršev za izvajanje izobraževanja na daljavo

Ko smo pred tremi tedni začeli z izvajanjem videokonferenc na daljavo in o tem tudi obvestili starše, mi je ena mama po el. pošti poslala »protestno« pismo. V njem je zapisala, da ni dala soglasja za šolanje svojega otroka na…