Primeri dobrih praks


  • Ključne besede: izobraževanje komunikacija starši strokovni delavci

Organizacija dela v vrtcu

V Vrtcu Tržič v času izrednih razmer dela uprava delno od doma, delno v pisarni  in hišnika, ki skrbita za vzdrževanje objektov, belita, urejata okolico in skrbita za pretok vode zaradi legionele.