Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Dejavniki učinkovitega komuniciranja

Ciljna skupina ravnatelji ter učiteljski in vzgojiteljski zbori

Vsebina in cilji programa

 Program Dejavniki učinkovitega komuniciranja je namenjen ravnateljem in strokovnim sodelavcem posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki bi želeli okrepiti znanje in spretnosti komuniciranja, da bodo lahko bolj učinkovito delovali na področju komunikacije, ozavestili dejavnike dobre komunikacije in gradili boljše odnose ter šolsko klimo.  Program je zasnovan  na naših  dolgoletnih izkušnjah s posredovanjem te teme v različnih programih. Predstavlja nadgradnjo vsebin s področja Spretnosti medosebnega komuniciranja in bo osredotočen prav na dejavnike komuniciranja, kako biti nanje pozoren in jih obrniti v prid bolj učinkovite komunikacije. Vloga udeležencev bo aktivna, saj bodo po predstavitvi teoretičnih izhodišč razmišljali in razpravljali o svojem videnju glede vpliva posameznih dejavnikov na njihovo komunikacijo in z igro vlog preizkušali različne načine obvladovanja teh dejavnikov za doseganje zastavljenih komunikacijskih ciljev. S programom se bo v vzgojno-izobraževalnem zavodu okrepilo poznavanje vloge zunanjih in notranjih dejavnikov, ki vplivajo na potek in doseganje ciljev komunikacije, kot npr. notranji dejavniki vsakega posameznika, karakterne značilnosti, vpliv neposrednega in širšega okolja, poznavanje različnih tehnik komuniciranja. Usmerili se bomo v prakso in odkrivanje možnih izboljšav komunikacije v vzgojno-izobraževalnem zavodu.

Oblike in metode dela

Program je namenjen šolam, vrtcem in dijaškim domovom, ki bi z usposabljanjem celotnih učiteljskih/vzgojiteljskih zborov radi razvijali skupno znanje in  ravnanje na razpisanem področju in krepili zmožnosti za bolj učinkovito delovanje v profesionalni učeči se skupnosti. Z usposabljanji v manjših skupinah (do 35 udeležencev) ustvarjamo priložnosti za izmenjavo znanja, izkušenj in pogledov,  spodbujamo skupno učenje in uvajanje izboljšav, poleg tega pa se oblikujejo skupna prepričanja in prakse delovanja, kar je za učinkovito delo šol in vrtcev še posebej pomembno. Izkustvene metode so prevladujoče v delavnicah v programu. Delo bo potekalo v obliki delavnic in predavanj.

Število ur 8 (program se izvaja v dveh delih po 4 ure)

Čas izvedbe oktober 2019 – marec 2020

Razpis programa najdete tukaj.

Prijava in udeležba

Prijava na delavnico je možna preko KATIS-a (prijavite se s svojim uporabniškim imenom in geslom, izberete šolsko leto 2019/20 in izvajalca Šola za ravnatelje) do 5. julija 2019 oziroma do zapolnitve mest. Ravnatelje prosimo, da prijavijo strokovne delavce, ki jih želijo vključiti v program, in sebe.

Rok za odjavo je najmanj 3 delovne dni pred datumom prve delavnice preko KATIS-a.

Udeležba je brezplačna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.