Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

SPLETNE STROKOVNE RAZPRAVE

Spletne strokovne razprave

V mesecih marec, maj, junij in september 2023 bomo v Šoli za ravnatelje ZRSŠ organizirali spletne razprave, ki se bodo navezovale na izvedbo delavnic z Nadaljevalnega posveta Šole za ravnatelje, ki je bil januarja 2023 v Portorožu. Namenjene so vsem, ki se jih niso uspeli udeležiti in vsem, ki jih tema zanima. Spletne razprave si bodo sledile po naslednjem razporedu:

  • Marec 2023, dr. Mihaela Zavašnik, Šola za ravnatelje ZRSŠ: Moč coaching veščin in orodij pri vodenju.
  • April 2023, mag. Darko Krašovec, ABC prava v izobraževanju.
  • Maj 2023, dr. Tatjana Ažman, Šola za ravnatelje ZRSŠ: (Iz)viri osebne moči odločanja pri vodenju.
  • Junij 2023, mag. Vlasta Poličnik, Šola za ravnatelje ZRSŠ: Moč sodelovalnega vodenja.
  • September 2023, mag. Katja Arzenšek Konjajeva, Šola za ravnatelje ZRSŠ: Katerega volka hraniš ali pomen samoregulacije in samorefleksije pri vodenju.

V mesecu marcu bomo organizirali spletno razpravo z naslovom Moč coaching veščin in orodij pri vodenju. Več informacij najdete tukaj.