Razpisi za šolsko leto 20021/2022

V Šoli za ravnatelje za šolsko leto 2021/2022 razpisujemo naslednje programe:

Program Razpisi za šolsko leto 2021/22
Pred začetkom ravnateljevanja: Šola za ravnatelje in ravnateljski izpit April 2021 – zaključeno
Začetek ravnateljevanja: Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem Junij 2021
Za ravnatelje: Mreže ravnateljev za razvoj vodenja Junij 2021
Za učiteljske/vzgojiteljske zbore: Mreže učečih se šol in vrtcev Junij 2021
Za učiteljske/vzgojiteljske zbore: Distribuirano vodenje Junij 2021
Za ravnatelje: Jesenska srečanja ravnateljev September in oktober 2021
Za pomočnike ravnateljev: Srednje vodenje – (P)ostani uspešen »srednji« vodja Oktober 2021
Za ravnatelje: Nadaljevalni program šole za ravnatelje December 2021
Za učiteljske/vzgojiteljske zbore: Do kakovosti s samoevalvacijo December 2021
Za ravnatelje: Usposabljanje za mentorje Januar 2022
Za pomočnike ravnateljev: Strokovni posvet pomočnikov ravnateljev Januar 2022
Za ravnatelje in strokovne delavce: Znanstveni posvet Vodenje v izobraževanju Razpis za prispevke: oktober 2021
Prijava na konferenco: marec 2022
Za ravnatelje: Tematske delavnice Čez celo šolsko leto
Za ravnatelje: Spletne strokovne razprave Čez celo šolsko leto
Za ravnatelje: Svetovanje ravnateljem na pedagoškem področju Odprto