Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Poročila o izvedbi programov

2014

 • Brejc, M. 2014. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol): končno poročilo o izvedbi projekta. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Zavašnik Arčnik, M. in E. Valant. 2014. Program šola za ravnatelje in ravnateljski izpit. Poročilo o izvedbi 2013/2014. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF
 • Brejc, M., in L. Avguštin. 2014. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij. Izvedba zunanjih evalvacij projekta KVIZ (september 2014). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

2013

 • Brejc, M., S. Gradišnik, L. Goljat Prelogar in A. Savarin. 2013. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij: izvedba zunanjih evalvacij na zavodih, prijavljenih na javni razpis za zunanje evalvacije (november 2012). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBoo
 • Brejc, M., A. Savarin in A. Koren. 2013. Končno poročilo o izvedbi projekta Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) – uKVIZ. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF
 • Erčulj, J. in A. Sagadin. 2013. Mentorstvo novoimenovanim ravnateljem v projektu Vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II. Poročilo za šolsko leto 2012-2013. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF
 • Gradišnik, S., L. Avguštin, M. Brejc in A. Savarin. 2013. Poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij: Izvedba zunanjih evalvacij na poskusnih zavodih 2. cikla projekta KVIZ (marec 2013). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Gradišnik, S., in M. Brejc. 2013. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ): poročilo o drugem ciklu projekta (obdobje od 1. 2. 2011 do 31. 8. 2013). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • OECD. 2013. Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment. (Poročilo 3-letne pregledne študije o okvirih evalvacije in ocenjevanja za izboljšanje dosežkov šol)
 • Ussai, A., T. Štritof, B. Kuk Žgajnar in J. Ledezma. 2013. Program Podpora ravnateljem: Poročilo o izvedbi (2012−2013). Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Weissbacher, P. in M. Brejc. 2013. Strokovna srečanja, posveti in tematske delavnice za ravnatelje v projektu vseživljenjsko učenje ravnateljev – usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II. Poročilo o organizaciji in izvedbi v šolskem letu 2012/13. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF 

2012

 • Erčulj, J., T. Ažman in A. Sagadin. 2012. Razvoj ravnateljevanja: poročilo o prvi izvedbi (2010−2012).  Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Koren, A., L. Avguštin, M. Brejc in K. Širok. 2012. Evalvacija in rezultati o 1. cikla usposabljanj Učenje učenja. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Brejc, M., in V. Poličnik. 2012. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol) – KVIZ: poročilo o izvedbi zunanjih evalvacij 2012. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

2011

 • Koren, A., in M. Brejc. 2011. Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (KVIZ): poročilo o prvem ciklu projekta. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Brejc, M., M. Sardoč, in D. Zupanc. 2011. OECD Review on Evaluation and Assessment Frameworks for Improving Schools Outcomes: Country Background Report; Slovenia. PDF
 • Brejc, M. 2011. Usposabljanje za uvedbo sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti vzgojno-izobraževalnih organizacij (vrtcev in šol): poročilo o izvedbi 1. cikla usposabljanj. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook

2007

 • Koren, A. 2007. Improving School Leadership: Country Background Report For Slovenia. PDF