Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Iluzija enakosti – obravnavanje raznolikosti za uresničevanje inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

POVABILO K SODELOVANJU PRI RAZVOJNI NALOGI ŠOLE ZA RAVNATELJE 

Program naloge Iluzija enakosti – obravnavanje raznolikosti za uresničevanje inkluzivnega vzgojno-izobraževalnega zavoda je oblikovan kot triletno dejavno sodelovanje skupine ravnateljev in ravnateljic vzgojno-izobraževalnih zavodov, kjer bomo razvijali in nadgrajevali svoje znanje ter krepili zmožnosti za vodenje za uresničevanje  inkluzije v svojih zavodih. Program odpira možnosti za profesionalni in karierni razvoj ter pomeni boljšo priložnost za nadaljevanje kakovostnega vodenja. Ključni namen usposabljanja je podpora ravnateljem in ravnateljicam vzgojno-izobraževalnih zavodov pri uresničevanju inkluzivne vzgoje in izobraževanja.

Razpis

Ciljna skupina: ravnatelji/ravnateljice vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Prijava in kotizacija
Kotizacije ni. Prijavite se lahko preko elektronske prijavnice, ki bo odprta do 10. januarja 2024