Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Znanstvene monografije

 • Čagran, S., in L. Avguštin. 2015. Zaposlovanje z elementi prožnosti v vzgoji in izobraževanjuLjubljana: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Ažman, T., in S. Gradišnik. 2015. Socialni in kulturni kapital v šolah, vrtcih in njihovih okoljih. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Barle Lakota, A., in M. Sardoč. 2015. Enake možnosti in družbena (ne)enakost v družbi znanja. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Zavašnik-Arčnik, M., in J. Erčulj, ur. 2015. Izbrana poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju.
  Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Brejc, M. 2014. Krepitev zmožnosti za samoevalvacijo v šolah. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Brejc, M., A. Koren in M. Zavašnik Arčnik. 2011. Ugotavljanje in zagotavljenje kakovosti: teorija in praksa uvajanja samoevalvacije v šole in vrtce. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Čagran, S., in L. Avguštin. 2015. Zaposlovanje z elementi prožnosti v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Koren, A. 1999. Ravnatelj med osamo in sodelovanjem. Kranj: Šola za ravnatelje.
 • Koren, A. 2006. Avtonomija in decentralizacija v izobraževanju: študija vidljivosti v slovenskem šolskem sistemu. Koper: Fakulteta za management; Kranj: Šola za ravnatelje. Vsebina »
 • Koren, A. 2007. Ravnateljevanje: vprašanja o vodenju šol brez enostavnih odgovorov. Koper: Fakulteta za management; Ljubljana: Šola za ravnatelje. Vsebina »
 • Koren, A., M. Brejc, K. Širok, A. Savarin in M. Francetič. 2014. Učenje učenja: opredelitev pojma in evalvacija učinkovitosti usposabljanja vrtcev in šol. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook 
 • Kos Kecojević, Ž., in S. Gaber, ur. 2011. Kakovost v šolstvu v Sloveniji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Lešnik Mugnaioni, D., A. Koren, V. Logaj, in M. Brejc. 2009. Nasilje v šoli: opredelitev, prepoznavanje, preprečevanje in obravnava. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Stringer, E. T. 2008. Akcijsko raziskovanje v izobraževanju. Kranj: Šola za ravnatelje.
 • Valenčič Zuljan, M., in J. Vogrinc, ur. 2011. European Dimensions of Teacher Education – Similarities and Differences. Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook