Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Zborniki

  • Čagran, S., J. Erčulj in B. Likon, ur. 2019. Iz prakse za učinkovito ravnateljevanje. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF»
  • Brejc, M., ur. 2006. Co-operative Partnerships in Teacher Education: Proceedings of the 31st Annual ATEE Conference. Ljubljana: Šola za ravnatelje. Vsebina »
  • Brejc, M., ur. 2006. Co-operative Partnerships in Teacher Education: Proceedings of the 31st Annual ATEE Conference. Ljubljana: Šola za ravnatelje. Vsebina »
  • Brejc, M., ur. 2007. Professional Challenges for School Effectivenes and Improvement in the Era of Accountability: Proceedings of the 20st Annual World ICSEI Congress. Ljubljana: National School for Leadership in Education; Koper: Faculty of Management. Vsebina »
  • Brejc, M., ur. 2015. Povezan.sem@boljši.si: dvig socialnega in kulturnega kapitala v šolah, vrtcih in njihovih okoljih. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF
  • Brejc, M., in T. Ažman, ur. 2015. Z roko v roki: zbornik primerov dobrih praks v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
  • Černoša, S., ur. 2013.  Podatki z analizo za srednje šole in dijaške domove. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF
  • Erčulj, J., in P. Peček, ur. Sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008–2011: zbornik zaključne konference. Kranj: Šola za ravnatelje. Vsebina »
  • Peček, P., ur. 2010. Izzivi vodenja za raznolikost: zbornik 14. strokovnega posveta Vodenje v vzgoji in izobraževanju. Kranj : Šola za ravnatelje. Vsebina »