Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Strokovne monografije

 • Ažman, T., M. Brejc in A. Koren. 2014. Učenje učenja: primeri metod za učitelje in šole. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru; Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook
 • Brejc, M., ur. 2008. Študija nacionalnih in mednarodnih pristopov h kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Kranj: Šola za ravnatelje.
 • Brejc, M., M. Zavašnik Arčnik, A. Koren, C. Razdevšek Pučko, S. Gradišnik in A. Širec. 2014. Protokol za uvajanje izboljšav in samoevalvacijo v šolah in vrtcih. Kranj: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook 
 • DELECA. 2015. Developing Leadership Capacity for Data-Informed School Improvement: Training Course. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF
 • Erčulj, J., in A. Širec, ur. 2006. Spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela. Kranj: Šola za ravnatelje. PDFFlipBook
 • Erčulj, J., in A. Širec, ur. 2006. Svetovanje kot pomoč v strokovnem razvoju ravnateljev: presoja vodenja in svetovanje na šoli. Kranj: Šola za ravnatelje. PDFFlipBook
 • Horvat, T. 2006. Priprava pravilnika o računovodstvu in drugih notranjih aktov javnega zavoda. Kranj: Šola za ravnatelje. PDFFlipBook
 • Kramar, M., in J. Erčulj. 1999. Didaktična analiza izobraževalno-vzgojnega procesa. Kranj: Šola za ravnatelje.
 • Logaj, V., A. Trnavčevič, B. Snoj, R. Biloslavo in M. Kamšek. 2006. Spreminjanje šolske kulture za povečanje identifikacije učiteljev in učencev s šolo. Kranj: Šola za ravnatelje.  PDFFlipBook
 • Marinšek, S., F. Prosnik, B. Fefer, S. Ileršič Kovšca in M. Mišič. 2006. Usposabljanje ravnateljev za spremljanje in usmerjanje sodelovanja med učitelji in starši s poudarkom na preprečevanju in upravljanju kriznih situacij. Kranj: Šola za ravnatelje.  PDFFlipBook
 • Tišler, T., B. Černilec, M. Vehovec, D. Korošec, D. Brezovar in S. Pungartnik. 2006. Vodenje za spodbujanje informacijsko-komunikacijske tehnologije na šolah. Kranj: Šola za ravnatelje. PDFFlipBook
 • Trnavčevič, A., V. Logaj, R. Vogrinc, M. Duh, A. Žuraj Balog, R. Zupanc Grom, F. Erjavec, M. Gačeša in M. Milosavljević. 2006. Sodelovanje z okoljem. Kranj: Šola za ravnatelje. PDFFlipBook
 • Trnavčevič, A., in R. Zupanc-Grom, ur. 2000. Marketing v izobraževanju. Kranj: Šola za ravnatelje.
 • Trtnik Herlec, A., in B. Urh. 2006. Udejanjanje otrokovih pravic v kontekstu šole. Kranj: Šola za ravnatelje.  PDFFlipBook
 • Zavašnik-Arčnik, M., in J. Erčulj, ur. 2015. Izbrana poglavja iz vodenja v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Šola za ravnatelje. PDF | FlipBook