Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Vodenje v vzgoji in izobraževanju 50
3/2021

Pogledi  na vodenje

Stališča ravnateljev in strokovnih delavcev o distribuiranem vodenju
Sara Horvat, Rosana Pahor

Vloga vodstva šole pri ohranjanju in implementaciji pridobljenih digitalnih kompetenc učiteljev med izvedbo pouka na daljavo
Eneja Baloh

S konstruktivnim sodelovanjem na čim bolj pozitiven način vpeljati spremembe v vzgojno-izobraževalni proces v času epidemije covida-19 in v prihodnje
Mija Penca Vehovec in Jasna Špindler

Vpliv izvedbe in vodenja intervencijskega treninga z učenci z disleksijo na samozaznavo krepitve profesionalnih kompetenc specialnih in rehabilitacijskih pedagogov
Tanja Černe

Izmenjave

Primeri dobrih praks vodenja, ki so nastali v okviru programa Mreže ravnateljev za razvoj vodenja
Tatjana Ažman, Lidija Dornig, Melita Jakelj, Natalija Kotar, Maja Matrić, Erna Meglič, Blanka Nerad, Barbara Novinec, Mateja Petric, Barbara Smolej Fritz, Jovi Vidmar