Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Vodenje v vzgoji in izobraževanju 49
2/2021

Reviji na pot
Vinko Logaj

Pogledi  na vodenje

Pomen mreženja pri razvijanju (pred)opismenjevalnih spretnosti
Katarina Grom

Sodelovanje specialnega pedagoga z vodstvom šole na področju učenja in poučevanja
Monika Mithans in Milena Ivanuš Grmek

Profesionalni razvoj pomočnikov ravnateljev skozi prizmo programa “(P)ostani uspešen srednji vodja”
Sanja Otto in Lea Avguštin

Vloga vodje pri doseganju pozitivne klime
Claudia Rabuza, Vili Kotnik, Natalia Gorenc in Boštjan Kališnik

Izmenjave

Vloga hospitacij v pedagoškem vodenju
Vesna Lešnik

Zgodbi dveh šol – majhne in velike
Boris Zupančič