Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Vodenje v vzgoji in izobraževanju 48
1/2021
Tematska številka: Coaching, mentorstvo, svetovanje in supervizija za razvoj vodenja v vzgoji in izobraževanju

Tematski številki na pot
Mihaela Zavašnik, gostujoča urednica in Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo

Razvoj podpore v obliki coachinga v Centru za razvoj vodenja v izobraževanju na Irskem
Maire Ni Bhroithe

Izkušnja novoimenovanih ravnateljev s coachingom
Mihaela Zavašnik in Tatjana Ažman

Od retrospektive do perspektive: kako smo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru uvajali in bomo izvajali (kolegialni) coaching
Zora Rutar Ilc, Mihaela Zavašnik in Tatjana Ažman

Mentorstvo z veščinami coachinga v podporo razvoju vodenja v izobraževanju: popotovanje kanadskega Ontaria
Nadine Trepanier-Bisson

Mentorstvo  kot priložnost za profesionalni razvoj novoimenovanih in izkušenih ravnateljev
Justina Erčulj

Izkušnji z mentorstvom in coachingom skozi oči novoimenovanih ravnateljev: pararelni intervju z dr. Jernejem Šoštarjem, ravnateljem Osnovne šole Kašelj, in dr. Majo Matrić, ravnateljico Osnovne šole Cerklje ob Krki
Mihaela Zavašnik

Skupinsko svetovanje kot oblika profesionalnega razvoja ravnateljev: švedski primer
Elisabet Edqvist in Lena Wiman

Svetovanje kot oblika podpore ravnateljem
Katja Arzenšek Konjajeva in Branka Likon

Supervizija v podporo pedagoškem vodenju 
Brigita Rupar