Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje

Prikaz dobre prakse avtentičnega vodenja in timskega dela v poučevanju:
analiza vzgojno-izobraževalnega zavoda

Osnovna šola Trebnje
Katarina Berk, Vlado Dimovski, Barbara Grah in Sandra Penger

Vpliv anonimnih pisanj na delo ravnateljev
Gaja Škerlj in Eva Boštjančič

Vpliv gimnazijskega vodstva na učiteljevo rabo IKT pri pouku
Alenka Budihna

Izmenjave

Pohvala v kontekstu učiteljevega profesionalnega razvoja
Tinkara Mihačič, Jolanda Bikić in Petra Vončina

Asertivno komuniciranje
Jelka Miranda Razpotnik, Olga Vodopivec in Tomaž Bojc

Mreže učečih se šol in vrtcev ob primeru iz prakse
Tadeja Štuhec