Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje

Pogled udeležencev Šole za ravnatelje na opravljanje nalog s pravnega področja
Sebastjan Čagran

Sistematičen pristop k merjenju učinkovitosti izobraževanja zaposlenih: prenos Kirkpatrickovega modela v prakso
Monika Špital in Eva Boštjančič

Motiviranje učiteljev za sodelovanje v projektih
Maja Skubic Avsec, Karmen Gluhodedov in Pavlina Antolič

Stališča mlajših učencev v zvezi z uvajanjem prvega tujega jezika po pristopu vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (CLIL)
Tilen Smajla

Izmenjave

Fluktuacija kadra in uvajanje zaposlenih v delo na zahtevnem delovnem področju: vloga vodje aktiva
Stjepan Paladin

Sodelovanje v programu ESHA Job Shadowing kot primer mednarodnega komuniciranja za spoznavanje dobrih praks pri vključevanju tujcev
Lidija Grmek Zupanc