Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Uvodnik: posveti Šole za ravnatelje za izboljšanje prakse vodenja v vrtcih in šolah
Vladimir Korošec

Pogledi na vodenje

Pomen gibanja za učno uspešnost otrok
Gregor Starc

Dejavniki, ki vplivajo na vsebinsko ustreznost računovodskih poroč il slovenskih osnovnih šol
Tatjana Horvat in Sonja Bračko

Računovodsko poročanje v letnih poročilih osnovnih šol
Tatjana Horvat in Sonja Bračko

Z mednarodnimi dejavnostmi (ne)zavedno do sodelovanja in odprte šole
Urška Šraj

Ustvarjalnost in inovativnost kot ključni sestavini izzivov 21. stoletja
Blanka Nerad in Borut Likar

Izmenjave

Uvedba modela distribuiranega vodenja v Vrtcu Bled
Barbara Falle in Helena Ule

Poročila

Vrtci in izobraževanje na Islandiji
Tatjana Ažman, Marijanca Kolar in Meta Potočnik

Pedagoške iskrice iz Irske
Tatjana Ažman in Nivs Cek