Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje
Vodenje za učenje: pristop k izboljšanju učenja učencev in učiteljev
Tony Townsend, 3–16

Zunanja evalvacija v šolah in vrtcih
Mateja Brejc in Andrej Koren,  17–36

Na poti razvijanja kompetence učiti se učenja
Branka Likon, 37–51

Izmenjave
Kaj lahko povezovanje staršev prinese slovenskemu šolstvu
Anton Meden, 53–60

Medsebojne hospitacije kot strategija vodenja za učenje
Metka Debeljak, Ciril Dominko, Tatjana Gombač Jelena Keršnik,
Karla Krajnik in Majda Vehovec, 61–75

Pomen listovnika za karierni razvoj
Jana Podobnik-Kožič, 77–85

Profesionalni razvoj vzgojitelja kot način zagotavljanja kakovosti v vrtcu
Martina Žnidaršič, 87–104

Spodbujanje socialnega vedenja na šoli
Brigita Gregorčič, 105–116

Povzetki | Abstracts


Celotno besedilo PDF | FlipBook