Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje
Slikanje s podatki bogate podobe vaše šole
Lorna Earl, 3–11

Spodbujanje učnih pogovorov
Louise Stoll, 13–22

Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje
Martina Ozbič, Damjana Kogovšek, Petra Zver, Jerneja Novšak Brce in Aleksander Vališer, 23–37

Nekaj napotkov za uspešno sklepanje delovnih razmerij
Sebastjan Čagran, 39–55

Izmenjave
Profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca
Helena Ule, 57–67

Zbiranje in uporaba podatkov pri poklicnem svetovanju osnovnošolcem
Iris Kravanja Šorli, 69–80

Primerjalno poučevanje in utrjevanje znanja v dveh germanskih jezikih s tremi različnimi metodami dela
Špela Novljan Potočnik in Irena Prašnikar, 81–91

Vodenje pouka z uporabo podatkov o napredku učencev
Saša Čadež, 93–113

Kaj naj z njim/njo?
Silva Jančan in Ana Nuša Kern, 115–124

Uporaba podatkov – možnost za dvig kakovosti dela organizatorja zdravstveno-higienskega režima v sodelovanju s starši in zaposlenimi
Iris Tomašić, 113–123

Povzetki | Abstracts


Celotno besedilo PDF | FlipBook