Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje
Vodenje za učenje v okolju Evropske skupnosti
Paul Holdsworth, 3–13

Evropski socialni sklad in nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vrtcih: primer projekta »Reggio Emilia«
Tatjana Devjak, 15–32

Zadovoljstvo učiteljev z odnosi v šoli v povezavi z vodenjem
Melita Moretti, 33–48

Izmenjave
Vzajemno svetovanje kot oblika profesionalnega razvoja ravnateljev
Justina Erčulj, Stanislava Frangež, Saša Markovič in Silva Jančan, 49–63

Vodenje za učenje v šolski praksi
Irena Hlača, 65–78

Evalvacija strokovnega aktiva: otrokov portfolio
Liljana Plaskan, 79–89

Politika dela z nadarjenimi otroki
Nives Počkar, 91–100

Motiviranje sodelavcev za uvajanje sprememb v razredništvo
Ivanka Stopar, 101–112

Spremljanje učiteljevega dela
Vladimir Anžel, Stanislava Frangež in Mojca Pajnič Kirn, 113–123

Ravnatelj se predstavi
Najvišje ni vedno najtežje
Ivana Leskovar

Povzetki | Abstracts


Celotno besedilo PDF | FlipBook