Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje
Kje so meje? Izobraževanje, šola in skupnost
John West-Burnham, 3–13

Profesionalni razvoj kot profesionalna odgovornost
Justina Erčulj, 15–36

Vloga vodstva šole pri spodbujanju in razvijanju timskega dela učiteljev
Alenka Polak, 37-56

Prisotnost notranjega nadzora javnih financ v vzgojnoizobraževalnih zavodih
Tatjana Horvat, 57–78

Odločanje med pravico javnosti vedeti in pravico posameznika do zasebnosti
Sebastjan Čagran, 79–98

Izmenjave
Spremljanje dela nadarjenih učencev v Osnovni šoli Sevnica
Damjana Zupančič Lisec in Tatjana Horjak, 99–105

Vloga ravnatelja in komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v procesu samoevalvacije
na Višji strokovni šoli, ESIC Kranj
Lidija Grmek Zupanc, 107–111

Samoevalvacija klime na Osnovni šoli Fara s poudarkom na preprečevanju nasilja in uspešni komunikaciji
Brigita Gregorčič, 113–122

Vloga ravnatelja pri spodbujanju timskega dela v vrtcu
Marta Samotorčan, 123–133

Usposabljanje vodij šol na Slovaškem: zahteve in pogoji
Mária Pisoňová in Alena Hašková, 135–148

Ravnatelj se predstavi
Apáczai Csere János Gimnázium és Kollégium v Budimpešti
Laszlo Munkacsy, 149–153

Povzetki | Abstracts


Celotno besedilo PDF | FlipBook