Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje
Možni smeri izobraževanja v mednarodnem prostoru: »vodenje za učenje« in »vodenje za rezultate«
Arthur Shapiro, Marc D. Shapiro in Andrej Koren, 3–16

Šolstvo med etiko in pravom
Miro Cerar, 17–32

Medpredmetno povezovanje kot strategija za kakovostno učenje učencev v osnovni šoli
Alojz Širec, Katja Arzenšek, Suzana Deutsch, Vanja Košpenda, Vesna Kumer, Johann Laco, Nevenka Lamut in Jolanda Lazar, 33–58

Izmenjave
Samoevalvacija – orodje nenehnega izboljševanja
Darja Babič, 59–70

Mozaik samoevalvacije na Srednji ekonomski šoli Slovenj Gradec
Alenka Helbl, 71–77

Vloga ravnatelja pri načrtovanju in spremljanju samoevalvacije na Ekonomsko-trgovski šoli, ESIC Kranj
Nada Šmid, 79–88

V procesu samoevalvacije se učimo tudi učitelji
Nataša Sever, 89–94

Samoevalvacija – pot do kakovosti vzgojnega dela v Dijaškem domu Ptuj
Darka Jurgec in Klementina Pulko, 95–102

Samoevalvacija v luči kakovosti
Saša F. Kocijančič in Darka Krmelj, 103–108

Ravnatelj se predstavi
Posebne nas delajo naši talenti in ne naše pomanjkljivosti
Alen Kofol, 109–112

Povzetki | Abstracts


Celotno besedilo PDF | FlipBook