Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Pogledi na vodenje
Kazalniki v izobraževanju
Jaap Scheerens, 3–19

Učitelj – karierni javni uslužbenec
Darinka Cankar, 21–36

Izmenjave
Evropsko in nacionalno ogrodje kvalifikacij: mednarodna primerjava te problematike v izbranih državah in Sloveniji
Doris Gomezelj Omerzel in Nada Trunk Širca, 37–49

Motivacija in kako motivirati?
Norbert Jaušovec, 51–66

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v letu 2011 in položajni dodatek
Ksenija Mihovar Globokar, 67–76

Popis kot del sistema notranjih kontrol v javnem zavodu
Tatjana Horvat, 77–89

Raznolikost: dejavnik tveganja in posledica vrstniškega nasilja?
Doroteja Lešnik Mugnaioni, 91–106

Strokovne razprave kot strategija vodenja za učenje
Justina Erčulj, Janja Bukovec, Irena Hlača, Marijana Kolenko, Erna Meglič, Ivanka Oblak, Breda Pinter, Nuša Pohlin Schwartzbartl in Danica Veber, 107–128

Ravnatelj se predstavi
Zavezanost kakovosti
Nagy Emese Kovacs, 129–133

Povzetki | Abstracts


Celotno besedilo PDF | FlipBook