Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Nove oblike podpore ravnateljem in njihov vpliv na zasnovo Vodenja
Andrej Koren, 1–4

Pogledi na vodenje
Vodenje za raznolikost: zagotavljanje enakosti, vključenosti in socialne pravičnosti
John West-Burnham, 7–16

Analiza letnih delovnih načrtov in poročil z vidika kakovosti
Alenka Jurič Rajh, Andrej Koren in Magnus Persson, 17–38

Izmenjave
Bivanje na prostem kot možnost učenja otrok v vrtcu
Alojz Širec, Marjanca Karba, Marjeta Meško, Marija Pušenjak,
Marjana Zupančič, Terezija Tabor in Erna Žgur,
39–62

Vodenje in profesionalni razvoj vrtca
Tatjana Prešern, 63–65

Razlikovanje lahko boli – pasti raznolikosti v izobraževanju
Bernarda Kuzma, 67–89

Izkušnje s poučevanjem slepega učenca v večinski šoli
Cilka Čibej, 91–97

Ravnatelj se predstavi
Ko vi dvignete roke, vsi utihnemo!
Anton Baloh, 99–108

Povzetki | Abstracts


Celotno besedilo PDF | FlipBook