Šola za ravnatelje je del Zavoda RS za šolstvo (zrss.si).

Znanstvena revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju (ISSN 1581-8225) je namenjena vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij in vsem ostalim, ki se pri delu v teh organizacijah srečujejo z nalogami, povezanimi z vodenjem. Osnovni namen revije je seznanjati to ciljno skupino s teoretičnimi pogledi na vodenje v izobraževanju, a hkrati odpreti prostor za praktične, strokovne članke, ki vodjem vzgojno-izobraževalnih organizacij lahko neposredno pomagajo pri vsakdanjem delu. Revija ima tri vsebinske sklope:

  • Pogledi na vodenje, kjer objavljamo teoretične prispevke o vodenju vzgojno-izobraževalnih organizacij. Prispevki v tej rubriki so klasificirani v: izvirni znanstveni prispevek, pregledni znanstveni prispevek ali strokovni prispevek.
  • Izmenjave, kjer so v prispevkih predstavljene novosti (spremembe) v organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju, projekti in primeri dobre prakse. Ti prispevki so razvrščeni zgolj tematsko.
  • Zanimivosti, kjer predstavljamo knjige in revije s področja vodenja v izobraževanju, zanimive osebnosti v vodenju v izobraževanju, vlogo in naloge ravnateljev v drugih državah in poročila s posvetov in konferenc.

Revija Vodenje v vzgoji in izobraževanju je vključena v Erih Plus in Cabell’s Directories of Publishing Opportunities. V reviji objavljeni članki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti v Sicrisu.

Odgovorna urednica: mag. Polona Peček, Zavod RS za šolstvoŠola za ravnatelje
Uredniški odbor:
dr. Tatjana Ažman, Zavod RS za šolstvoŠola za ravnatelje
dr. Eva Boštjančič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
dr. Mateja Brejc, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
dr. Majda Cencič, Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem
Špela Drstvenšek, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
dr. Justina Erčulj
dr. Mihaela Zavašnik, Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje
mag. Renata Zupanc Grom, Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Janja Zupančič, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
dr. Markus Ammann, Univerza v Innsbrucku
dr. Michael Schratz, Univerza v Innsbrucku

Naslov uredništva
Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana
revija.vodenje@zrss.si

Več informacij https://www.zrss.si/strokovne-revije/vodenje-v-vzgoji-in-izobrazevanju/